SOLÁRNY REGULÁTOR OHREVU SRO32-3F

Účel použitia solárneho regulátora ohrevu

Regulátor je určený k regulácií (presmerovaniu) prebytkov vyrobenej energie fotovoltaikou na ohrev teplej úžitkovej vody.

Výhodou SRO32 je, že nepotrebuje žiadne externé zariadenie na nastavenie parametrov a kontrolu činnosti. Jednoduché nastavenie prepojkami alebo tlačidlom na module, kontrola a zobrazenie všetkých parametrov na OLED terminály. Napriek tomu je naviac možnosť kontrolovať činnosť modulu cez bluetooth, mobilnou aplikáciou s operačným systémom Android.

Popis zariadenia:

Zariadenie pozostáva z riadiacej jednotky ktorá je riadená mikroprocesorom a zobrazovacím terminálom OLED 0,96“. Zariadenie neobsahuje výkonové prvky (triaky – SSR), tie sa pripájajú externe. Súčasťou zariadenia sú tri prúdové transformátory, ktorý snímajú prúdy v jednotlivých fázach. Na základe polarity pretekajúceho prúdu vyhodnocuje procesor či je zo siete odoberaný výkon, alebo naopak dodávaný výkon vyrobený napr. fotovoltaikou. Program v riadiacom procesore PID reguláciou sa snaží udržať vyrobenú energiu dodávanú do siete na nule(cca +- 50W).

SRO32-3F V2.0

Vyrobenú, nespotrebovávanú energiu pomocou výkonového polovodičového relé (SSR) presmeruje napr. do špirály na ohrev TÚV. Modrá led dióda signalizuje výrobu elektrickej energie a žltá led dióda signalizuje spotrebu elektrickej energie. Pri výkone do +-50W svietia obidve led diódy. Cena zariadenia SRO32-3F je 220,- EUR bez DPH.

Fázová regulácia SSR relé s okamžitým spínaním.

Zariadenie môže pracovať v troch rôznych programoch, ktoré sa vyberajú pomocou prepojek na plošnom spoji. Program 1 – fázové riadenie (plynulé riadenie otvárania triaku 0-100%), program 2 cyklické riadenie (riadenie po polperiódach) , program 3 regulácia výkonu v každej fáze osobitne.

Skúšobné zariadenie

V tomto roku 2023 vyrábame nový modul, ktorý naväzuje na predošlé moduly s tým, že je na základe viacerých požiadaviek oddelená procesorová časť od meracích prúdových transformátorov. Ďalej je doplnené meranie teploty vody snímačom DS18b20. Na základe merania je možné nastaviť minimálnu teplotu vody (0 -50°C). Pri poklese pod túto teplotu sa zapínať priamo výstup OUT1 nezávisle od vyrobených prebytkov . To zabezpečí vždy minimálnu teploty vody (nieje potrebné používať dva samostatné termostaty ohrevu bojlera). Taktiež je možné nastaviť požadovaný ofset výkonu (-1000W až 100W) a počet použitých výstupov (1 až 3). Aplikácia pre bluetooth V1.4 aj pre V2.0: https://drive.google.com/file/d/1ZieYV7h40oPykCm9pT7iYXx3Kzoa_cYW/view?usp=sharing

Po nainštalovaní aplikácie do mobilu môže nastať problém pri výbere bluetooth zariadenia, keď sa nezobrazia zariadenie je nutné povoliť zariadenie v okolí podľa nasledovného postupu:

  • SRO32-3F-V2.0 – so snímačom teploty.

SRO ESP32-3FS – priama sériová komunikácia so solárnymi meničmi – vyťažovanie hybridných solárnych systémov

SRO32-3FS vyčítavá aktuálny výkon (ale aj iné parametre) priamo zo solárneho meniča, alebo smart_metra ktoré majú komunikačný protokol MODBUS RTU po komunikačnej zbernici RS485, respektíve iným sériovým protokolom. Na základe výkonu reguluje výkon do ohrevných špirál. Zariadenie obsahuje 6 výstupov na riadenie šiestich ohrevných špirál. Taktiež umožňuje merať teplotu a na základe minimálnej požadovanej teploty prehrievať vodu v bojlery(na meranie teploty je použitý digitálny snímač teploty DS18B20) . Na terminály je možné nastaviť počet používaných špirál a ofset výkonu. Taktiež na výstupe TX2 je naprogramovaná PWM regulácia, ktorú cez prevodník PWM na 0-10V je možné použiť na reguláciu klimatizácie, tepelného čerpadla a wallboxu z prebytkov – PWM kopíruje reguláciu z prvého výstupu. Dané zariadenie je možné s príslušným softvérom využiť na vyťažovanie solárnych systémov s požadovanými nulovými prietokmi a taktiež na vyťažovanie hybridných respektíve ostrovných systémov. Je potrebné vedieť komunikačné premenné meniča. V prípade hybridných, alebo ostrovných meničov s batériami je možné na zariadení zvoliť požadovaný maximálny nabíjací prúd batérie – zariadenie udržuje požadovaný prúd a postupne zaťažuje systém ohrevnou špirálou. Taktiež sa nastavuje percentuálny stav nabitia batérie, kedy zariadenie prechádza na reguláciu na nulový prúd batérie. Softvér je potrebné upraviť pre každý typ meniča, preto tieto úpravy realizujeme po konzultáciách. Aplikácia pre bluetooth SOLAX X3: https://drive.google.com/file/d/1Qn8BGRLu8z5adz7J9ROY1p3psfSAEaa6/view

Aplikácia pre GOODWE: https://drive.google.com/file/d/13v1PwAWeVj9yunYAmrw96zqnuJwF6oM9/view

Momentálne máme riešené niektoré typy meničov:

Hybrid Inverter DEYE SUN 10k SUN-10K-SG04LP3-EU, SOLAX X3 Hybrid GOODWE GW10K-ET, postupne budú pribúdať ďalšie.

Cena zariadenia SRO32-3FS je 240,-EUR bez DPH.

V najnovších modeloch je možné spojenie s meničom cez WIFI s protokolom TCP a taktiež ovládanie WIFI zásuvky SOLARMI PG01 .